Želimir Žilnik Sinema Dersi: İnsanlar Arasında / Master Class: Among the People
Summary
Yugoslavya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Želimir Žilnik, bu derste sinemaya ve belgesele bakışını anlatıyor.
Start: Sun 29th May 2016 at 14:00
End: Sun 29th May 2016 at 17:00

Docu-drama türünün öncüsü olarak tanınan Zelimir Zilnik, günümüzde neredeyse unutulmuş olan Yugoslav Kara Dalga’sının -Dušan Makavejev ve Saša Petrović gibi yönetmenlerle birlikte- en önemli isimlerinden biri. 1970’lerden başlayarak, düzen eleştirisine odaklanan sosyal içerikli sineması, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra da aynı çizgide devam etti. Filmlerini sosyal çelişkiler, mizah, grotesk, komedi ve keskin bir siyasi eleştiri ile yoğuran Zilnik, “Kameramı saklamaya çalışmıyorum. İnsanlar hakkında bir film yaptığım gerçeğini saklamıyorum… Çekim yaparken, bana açılan gerçekliğe bir yere kadar ihanet ettiğimin farkında oluyorum,” diyerek belgesel yapmanın doğasını ve sorunlarını özetliyor.

Kariyeri boyunca insan yazgısı ile devlet kurumunun paradoksal ve mantıksız yanlarını gözlemledi: Sosyalizmin erken döneminden tasfiyesine, Yugoslav savaşlarının tertiplenip uygulamaya konulmasına, ardından devletin dağılmasına, yerine sözde ‘demokrasi’nin kurulmasına ve yenilgisine, ve son olarak Avrupa Birliği’de ‘bağlılık yemini’ etme eğilimine kadar…

Yönetmen, belgesel karakterlerinin gücünü ve bu filmlerin ortaya çıktığı dönemlere damgasını vuran biçimsel yaklaşımını göstermek üzere, derste çalışmalarından kısa klipler gösterecek.

 

Renowned as an initiator of the ‘docudrama’ genre, Želimir Žilnik, -along with Dušan Makavejev and Saša Petrović- is one of the key figures of the Yugoslav Black Wave, which is almost unknown today. Since early 1970s, his socially engaged films focused on the criticism of the establishment following the same line also after the collapse of Yugoslavia. His works deal with social engagement, humor, grotesque, comedy and explicit political criticism. “I don’t try to hide my camera. I don’t hide the fact that I’m shooting and making a film about people… During shooting, I realise that, to a certain extent, I am betraying the reality that is opening up to me,” says Žilnik, summing up the nature and the problems of documentary filmmaking.

Throughout his career, he observes paradoxical and irrational sides of both human destinies and state structures: from early socialism and its liquidation, orchestration and execution of Yugoslav wars, followed by disintegration of the state, establishment of so called "democracy" and its defeat, to the most recent trends of “pledge of allegiance” to the EU.

To demonstrate the vigor of film protagonists and his stylistic approach to mark the epoch when those films were created, Zilnik will present excerpts from his work during the master class.