Gerçeği Ses ile Tasarlamak
Summary
Çeşitli üniversitelerde sinemada sesin kullanımı üzerine dersler veren Cem Ulu, belgeselde bir anlatım aracı olarak 'ses'i anlatacak.
Start: Sun 29th May 2016 at 18:00
End: Sun 29th May 2016 at 20:00

Sinemada bir anlatım aracı olarak “ses”... Betimlenmiş gerçeklikte anlatım için tasarımda her şey mübah. Belgeselde durum nasıl? Görüntü ve ses; kendi varlıklarından öte asıl anlatım aracı aralarındaki ilişki mi? Foley kullanmak etik mi? Belgeseli duymak mı dinlemek mi? Ses umduğumuzdan daha fazla mı bilgi taşıyor? Bu ve benzeri soruları beraber tartışıp, cevap arıyoruz.

Cem Ulu: Fizik bölümü mezunu. ZorZanaat Prodüksiyon şirketinin kurucu ortağı. Maltepe, Marmara ve Okan üniversitelerinde sinemada sesin kullanımı üzerine teorik ve teknik dersler verdi.


Designing The Reality with Voice

The voice as a tool of narration in the movie... Everything is possible for the narration of the reality described in the design. How is it in the documentary? The image and voice... Is a real tool of narration their relationship with one another beyond their existence? Is it ethical to use foley? Is the documentary heard or listened? Does the voice carry more information than we anticipate? We’ll discuss such questions and be looking for the answers.

Cem Ulu: He was graduated from Physics. He is co-founder of ZorZanaat Production. He gives theoretical and technical lectures on the usage of voice in the cinema in Maltepe University, Marmara University and Okan University.