Erken Dönem Yapıtları / Early Works
Summary
1969'da Berlin'de Altın Ayı kazanan “Early Works”ta Žilnik, 1968 Haziran’ında Belgrad’daki öğrenci eylemlerine katılan bir grup genç insanın hikayesini kinayeli bir biçimle tasvir ediyor.
Start: Mon 30th May 2016 at 19:00
End: Mon 30th May 2016 at 21:00

Yugoslavya / Yugoslavia, 1969, 87’

Yönetmen / Director: Želimir Žilnik

 

“Early Works” filminde 1968 Haziran’ında Belgrad’da yapılan öğrenci eylemlerine

katılan bir grup genç insanın hikayesini kinayeli bir biçimle tasvir ediyor. Üç genç adam

ve bir kadın, Yugoslava, küçük burjuva yaşantısına meydan okurlar. Karl Marx’ın

yazdıklarından etkilenen bu gençler dünyayı değiştirmeyi arzuluyordur. “Kitleleri

bilinçlendirmek” için köylere ve fabrikalara giderler, insanları köleliklerinden kurtarıp

yaşamaya değer bir hayat kurmaları için cesaretlendirmek isterler. Ancak, sadece ilkellik

ve miskinlik ile karşılaşmakla kalmazlar kendi sınırlarıyla da yüzleşirler; zayıflık,

yetersizlik ve kıskançlık. Tutuklanırlar. Yıkılmışlardır çünkü devrim planlandığı gibi

gitmemiştir. Üç genç adam, başarısızlıklarının tek şahidi olan Yugoslava’dan kurtulmaya

karar verirler. Onu vururlar, bedeninin üzerine parti bayrağını örtüp yakarlar. Arzulanan

devrimden geriye kalan koyu, siyah bir dumandır.

 

In an allegoric manner "Early Works" recount a story of young people who took part in

student demonstrations in June 1968 in Belgrade. Three young men and a girl,

Yugoslava, defy the petit-bourgeois routine of everyday life. Wishing to "change the

world", inspired by the writings of young Karl Marx, they go to the country and to

factories to "wake up people’s consciousness", to encourage them in their fight for

emancipation and life worth living. Being in field they face primitivism and squalor, but

they show their own limits, weaknesses, incapacity and jealousy. They get arrested.

Frustrated because the planned revolution has not been realised, the three young men

decide to eliminate Yugoslava, who is the witness of their impotence. They shoot her,

cover her with the party flag, burn her body and a dark pillar of smoke going up into the

sky is the only thing that remains of the intended revolution.

 

NOT: Lüften kapıda KweekWeek mobil uygulamanızdaki biletinizi gösteriniz -bilet alım işleminizden sonra, biletlerinize uygulamadaki "Tickets" sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz-. Mobil uygulaması olmayan katılımcılarımızın email adreslerine gönderilen PDF biletlerinin çıktısını almaları gerekmektedir.

Please show your tickets via your KweekWeek app -you'll automatically receive it on the tickets section-. If youdon't have the app, please print out your PDF ticket that sent to your email.